Vindt ons op facebook

christmascat2 januari: 2018 zit er alweer op en we zijn dan ook druk bezig om de balans te maken.
Wat hebben we verwezenlijkt dit jaar?

De opvang
191 katjes in opvang genomen.
Dat was minder dan vorige jaren omdat we minder vrijwilligers hadden maar we hopen dit in 2019 weer omhoog te kunnen krijgen.

Gelukkig blijken onze inspanningen voor het zwerfkattenproject wel zijn effect te hebben want van deze 192 katjes waren er slechts 88 uit Mol, dit is minder dan vorige jaren!

Van deze 192 katjes waren er maar liefst 158 kittens, waarvan 39 papflessers en dit kunnen we enkel doen omdat we met gastgezinnen werken en hen de extra zorg kunnen geven die ze nodig hebben.

Een groot deel van de oudere katjes waren katjes die er slecht aan toe waren. Sommige zijn kort na binnenkomst gestorven maar we hebben ook senioortjes gehad die toch nog een paar maanden flink hebben kunnen genieten bij ons.

We hebben ook parvo in huis gekregen en het merendeel van de katjes die bij de gezinnen met besmetting zaten, hebben het gehaald dankzij de inspanningen die onze gezinnen en dierenartsen geleverd hebben. Maar we hebben de strijd ook meerdere malen verloren….

Afscheid nemen hoort erbij….
In totaal hebben we 42 katjes moeten laten gaan dit jaar en hoe kort we hen ook gekend hebben, het zijn géén nummertjes voor ons en ze hebben allemaal nog mogen voelen dat er iemand om het gaf, iemand voor hen huilde. Dat iemand hen zag en ze gemist zullen worden.
Dat is de keerzijde van een opvang die vooral extra zorg doet, de verliezen zijn talrijker.

Adopties!
Er zijn 145 katjes geadopteerd geweest in 2018, 145 katjes die hun gouden mandje gevonden hebben en de rest van hun leven als geliefde huisgenoot zullen mogen slijten. Dit is de kroon op ons werk!
Nog in opvang.
Maar er zijn nog 85 katjes in opvang, waarvan een deel nog niet klaar is voor adoptie, een deel een iets moeilijker profiel heeft voor adoptie maar ook een deel is zitteblijvertje en een deel mogelijke zitteblijvertjes.

Dit zijn katjes voor wie het, omwille van verschillende redenen, beter is om in opvang te blijven bij hun gastgezin. Die redenen kunnen zijn: te schuw of gewoon te angstig om nog een keer te moeten verhuizen en wennen aan nieuwe mensen, te oud om nog te plaatsen, medisch te kostelijk of chronische ziek en gedragsproblemen zoals in huis plassen of durven uithalen zonder aantoonbare reden (meestal omwille van aangeleerd gedrag of trauma).

Ook deze katjes kosten geld en daarom blijven we vaak vragen voor donaties en moeten we onze events blijven doen want we willen hen niet in de steek laten!
Zwerfkattenproject.
Voor het zwerfkattenproject hier in Mol hebben we dit jaar 38 katjes gevangen waarvan er 36 gesteriliseerd en terug op locatie werden gezet en 2 er zo slecht aan toe waren dat ze enkel nog geëuthanaseerd konden worden.
We hebben in de loop van de jaren de meldingen zien dalen, ja steriliseren werkt!!!, maar jammer genoeg is het aantal vrijwilligers voor het zwerfkattenproject ook sterk achteruit gegaan dus we zoeken dringend nog vrijwilligers!

Zooplusproject
Zoals velen weten zamelen we voedsel en materiaal in dat ook bedeelt wordt aan andere asielen en organisaties. Dit jaar is er niet minder dan 54 ton voer naar de zwerf- en asieldieren gegaan en konden we een 170-tal asielen en organisaties hiermee verder helpen én van allerhande materiaal voorzien.
Tot slot nog even dit…
Het was een zwaar jaar want we zijn met minder vrijwilligers om hetzelfde werk te blijven doen.
Twijfel en wanhoop hebben regelmatig toegeslagen en we hebben ons er wel doorheen getrokken maar we hopen dat 2019 toch weer iets makkelijker mag zijn.

Jij kan helpen!
Wij zoeken altijd hetzelfde: centen, goede adoptiegezinnen, opvanggezinnen en vrijwilligers!
Kan jij ons met een of meer van deze dingen helpen, laat het dan zeker horen.
Op naar een beter en sterker 2019!

facebook

logo-zooplus

Jouw advertentie hier?

Ga naar boven